Za dijake vseh letnikov, programov in smeri smo učitelji letos pripravili številne izobraževalne in, verjamemo, tudi zanimive dejavnosti, in sicer strokovne ekskurzije, kulturne in športne dogodke, projektne dneve, gledališke predstave, mednarodne izmenjave ipd.

Več izveste pri razrednih urah.