PREDMETNIK – GIMNAZIJA (SI)

PREDMETI

1. letnik
št. ur na leto/teden

2. letnik
št. ur na leto/teden

3. letnik
št. ur na leto/teden

4. letnik
št. ur na leto/teden

Maturitetni
standard

Slovenščina

140/4

140/4

140/4

140/4

560

Italijanščina

105/3

105/3

105/3

105/3

420

Matematika

140/4

140/4

140/4

140/4

560

Angleščina

105/3

105/3

105/3

105/3

420

Zgodovina

70/2

70/2

70/2

70/2

280

Športna vzgoja

105/3

105/3

105/3

105/3

 

Glasba

52/1,5

 

 

 

 

Likovna umetnost

52/1,5

 

 

 

 

Geografija

70/2

70/2

70/2

 

315

Biologija

70/2

70/2

70/2

 

315

Kemija

70/2

70/2

70/2

 

315

Fizika

70/2

70/2

70/2

 

315

Psihologija **

 

70/2

 

 

280

Sociologija **

 

 

70/2

 

280

Filozofija

 

 

 

70/2

280

Informatika

70/2

 

 

 

 

ITS

 

105/3

105/3

 

 

Aktivno državljanstvo

 

 

35

 

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

 

Izbirni predmeti

 

105/3

105/3

280/8 do 420/12

 

Pojasnila k predmetniku:
* 18 ur iz izbirnega dela se opravi v okviru pouka likovna umetnost in glasba.
** Psihologija ali sociologija se lahko izvaja ali v 2. ali v 3. letniku. Glede na umestitev teh predmetov se ure za izbirne predmete oz. interdisciplinarni tematski sklop (ITS) določijo tako, da zakonsko določena maksimalna obremenitev dijakov ni presežena.