Tedensko število ur + ure za izbirne predmete

  1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Štev. ur v programu Maturitetni standard
 slovenščina 4+1 4 4 4+1 630 560
 italijanščina 2 2 3 3 (+1,5) 350/402,5 350
 matematika 4 4+1 4 4+1 (+2) 630/700 560
 angleščina 3 3 3 3 (+1,5) 420/472,5 420
 zgodovina 2 2 2 2 (+3) 280/367,5 280
 športna  vzgoja 6 6 6 4 770  
 likovna  umetnost     1,5+0,5*   52+18*  
 glasba   1,5+0,5**     52+18**  
 geografija 2 2 2 (+4) 220/350 280
 biologija 2 2+0,5 2 (+4) 227,5/367,5 325
 kemija 2 2 2 (+4) 210/350 325
 fizika 2 2 2+0,5 (+4) 227,5/367,5 325
 psihologija   2   (+6) 70/280 280
 sociologija     2 (+6) 70/280 280
 filozofija       2 (+6) 70/280 280
 informatika 2       70  
Ure za izbirne predmete       7–12      
SKUPAJ  ur/teden   obvezne izbirne vsebine (OIV) 32   90 34   90 34   90 32–36   30    

 

* 18 ur obveznih izbirnih vsebin, izvedenih v okviru likovnega snovanja

** 18 ur obveznih izbirnih vsebin, izvedenih v okviru glasbe (+) tedensko število ur za izbirne predmete v 4. letniku