Šolska knjižnica je integralni del izobraževalnega procesa. V Unescovem manifestu o šolskih knjižnicah je zapisano, da nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki različnih informacij.

Namenjena je predvsem poglabljanju in širjenju strokovnega in splošnega znanja, hkrati pa je prostor, v katerem dijaki razvijajo bralno kulturo in na podlagi doživetij oblikujejo svoj odnos do besedne umetnosti.

Knjižnica Gimnazije Koper ima preko 20.000 računalniško obdelanih enot in več kot 30 naslovov domače in tuje periodike. Čitalnica s priročno zbirko slovarjev, enciklopedij in leksikonov odpira poti k aktiviranju sposobnosti dijakov in vpliva na rast osebne samozavesti po uspešno opravljenem raziskovalnem ali ustvarjalnem delu.

Knjižnico, njene storitve in bibliotekarsko delo natančneje dijaki spoznajo med šolanjem, saj je 15 ur OIV namenjenih knjižničnemu informacijskemu znanju, katerega glavni namen je informacijsko opismenjevanje vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa in priprava na vseživljenjsko učenje.

Šolski koledar

Maj

2024
P T S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Novice in obvestila

20.04.2024
10.04.2024

Strani