Evropska unija, Evropski socialni sklad

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Zavod Republike Slovenija za šolstvo

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

OBJEM, Bralna pismenost in razvoj slovenščine

 

O projektu

 

Projekt poteka v sklopu razpisa: »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« v sklopu 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost, točneje sklop 1.1. Bralna pismenost in razvoj slovenščine.

V projektu so razvojne šole, ki bodo  razvijale in preizkušale didaktične pristope in implementacijske šole, ki bodo te preizkušene pristope uvajale v svojem pedagoškem delu. Naša šola je v vlogi implementacijske šole.

 

Projekt obsega štiri področja

  1. Bralna pismenost in razvoj slovenščine (učni jezik, motivacija za branje, ranljive skupine, krepitev vertikalnega povezovanja).
  2. Slovenščina kot drugi jezik (za priseljence, begunce, gluhe in naglušne, učence, ki uporabljajo znakovni jezik).
  3. Diagnostični pripomočki (za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju (VIO) ter napovedniki zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju).
  4. Posodobljena vloga šolske knjižnice (inovativni in prožni pristopi za razvoj BP).

 

Cilji projekta

Na osnovi analize stanja na šoli, si je šolski projektni tim zadal nalogo, da bi z uvajanjem novih pedagoških pristopov nadgradil bralno pismenost in razvoj slovenščine (učni jezik, motivacija za branje, ranljive skupine, krepitev vertikalnega povezovanja).

 

Aktivnosti

Za doseganje cilja člani pridobivamo znanja s področja digitalne pismenosti, kritičnega mišljenja, formativnega spremljanja in uvajanja novosti. Pri implementaciji didaktičnih pristopov izvajamo kolegialne hospitacije, dajemo povratne informacije in sistematično evalviramo učinke naših aktivnosti.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

 

Povezava na spletno stran projekta OBJEM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

 

Člani projektnega tima: Alen Mesarić, Tjaša Poljšak Miklavec, Elen Slavec, Nataša Vagaja.

Šolski koledar

Februar

2021
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28