Statusi

Komisija za statuse je pregledala in obravnavala vse prispele vloge za pridobitev pravice do prilagoditve šolskih obveznosti.

Komisija je sestavila seznam popolnih in nepopolnih vlog.

Nepopolne vloge dijaki dobite pri razrednikih in jih dopolnite z manjkajočimi podatki (le-ti so navedeni v tabeli, ki jo imajo razredniki).

Dopolnjene vloge morate oddati Maji Rehar do petka, 23. 10. 2020.

Manjkajoči podatki ali dokumenti so navedeni v tabeli.

Dijaki, ki vlog ne boste dopolnili do navedenega datuma, boste status lahko pridobili šele v 2. ocenjevalnem obdobju.

Popolne vloge: dijaki boste sklepe in osebne izobraževalne načrte dobili od svojih razrednikov. Prilagoditve bodo začele veljati, ko boste svojim razrednikom vrnili podpisan izvod osebnega izobraževalnega načrta (OIN).

Vse dodatne informacije dobite pri Maji Rehar (ŠVZ).

Deli s prijatelji

Šolski koledar

Oktober

2021
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Novice in obvestila

Pages

Novice in obvestila

Pages