Prehrana

alt

SPLOŠNI PODATKI

 

SUBVENCIJA ZA MALICO

Cenzus za subvencije ostaja enak. Upoštevali bodo podatek iz veljavne odločbe o otroškem dodatku oz. državni štipendiji. Tako so do polne subvencije za malico oz. do v celoti brezplačne malice upravičeni:

  • dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • nad 42 % do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene malice oz.
  • nad 53 % do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 % cene malice.

 

UVELJAVLJANJE PRAVIC 

S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša nov način izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport z namenom poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane. Staršem tako ni več treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Na podlagi novele lahko starši vložijo vlogo za subvencijo malice pri pristojnem centru za socialno delo samo v primeru, če družina učenca ali dijaka na dan 1. 9. ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1.  9., ker se ji bo npr. odločba iztekla 31. 8. ali ker otroškega dodatka ali državne štipendije sploh niso uveljavljali, svetujemo, da starši meseca avgusta vložijo vlogo za otroški dodatek/državno štipendijo. Šole bodo tudi v tem primeru upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov in ustrezno znižale višino plačila.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2014/2015, mora v mesecu avgustu 2014 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu!) pri pristojnem centru za socialno delo.Opozorilo: starši lahko dijaka (oz. se polnoletni dijak sam) prijavite samo na (subvencionirano) malico (ne pa na zajtrk, kosilo ali popoldansko malico).

Obstajajo pa tudi kategorije dijakov, ki bi zaradi posebnosti zakonodaje oz. nepoznavanja predpisov lahko ostali brez subvencije za malico, kljub upravičenosti. To so:

  • dijaki, katerih družine ne razpolagajo z odločbo o otroškem dodatku ali državno štipendijo, ker vloge niso vložili ali otroški dodatek morebiti prejemajo v tujini;
  • polnoletni dijaki, ki nimajo odločbe o državni štipendiji in jim odločba o otroškem dodatku preneha veljati s polnoletnostjo;
  • polnoletni dijaki, ki jim je bila zaradi preseganja cenzusa državna štipendija zavrnjena, vendar bi bili upravičeni do 40% subvencije za malico (gre za razkorak v cenzusih za državno štipendijo in subvencijo za malico).

Ti dijaki lahko na pristojnem CSD vložijo posebno vlogo za priznavanje pravice do subvencije malice.

 

Opozorilo: starši lahko dijaka (oz. se polnoletni dijak sam) prijavite samo na (subvencionirano) malico (ne pa na zajtrk, kosilo ali popoldansko malico)Obrazec je dostopen na spletni strani (O Gimnaziji Koper/Obrazci) ali pred tajništvom šole.

 

 

Deli s prijatelji

Šolski koledar

December

2021
P T S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Novice in obvestila

21.11.2021

Pages

Novice in obvestila

21.11.2021

Pages