Za dijake vseh letnikov, programov in smeri smo učitelji letos pripravili številne izobraževalne in, verjamemo, tudi zanimive dejavnosti, in sicer krožke, strokovne ekskurzije, kulturne in športne dogodke, projektne dneve, gledališke predstave, mednarodne izmenjave ipd.