Izpitni roki

 
izpitni roki 
zimski rok
1. 2.–1. 3. 2024
izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letnik)
23. 5.–27. 5. 2024
spomladanski rok
28. 6. 2024
jesenski rok
16. 8.–27. 9. 2024

 

V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (UL RS št. 30/2018) velja:

Dijak lahko opravlja sprejemne, diferencialne, predmetne, dopolnilne  in popravne izpite.

Pri sprejemnem izpitu se preizkusijo nadarjenost oziroma sposobnosti dijaka, lahko pa tudi znanje jezikov, če so v skladu z izobraževalnim programom le-ti pogoj za vpis.

Predmetni izpit pri predmetu opravlja dijak, ki hitreje napreduje, izboljšuje končno oceno predmeta ali se želi vpisati v drug izobraževalni program.

V predzadnjem letniku od konca pouka do zaključka tekočega šolskega leta oziroma do vključitve v zadnji letnik izobraževanja ter v zaključnem letniku od konca pouka do začetka opravljanja zaključka izobraževanja lahko dijak izboljšuje oceno enega ali več predmetov (samo enkrat).

Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do konca pouka pri predmetu oziroma strokovnem modulu oziroma ITS v enem oziroma več ocenjevalnih obdobjih ni pridobil dovolj ocen v skladu s Šolskimi pravili ocenjevanja. Dopolnilni izpit obsega snov tistega obdobja, v katerem je bil dijak neocenjen.

Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov, kjer ima ob zaključku pouka nezadostno oceno.

V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov.

Na isti dan lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita iz enega predmeta. Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom. Dijak opravi izpit, ko opravi vse dele izpita.

Pogoji in postopek opravljanja izpitov

 • Vsi izpiti za dijake se opravljajo pred izpitno komisijo, ki jo imenuje ravnatelj.
 • Dijaki in odrasli se k izpitu prijavijo najkasneje tri (3) dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje dva (2) dni pred rokom za opravljanje izpita.
 • Razpored izpitov mora biti javno objavljen najmanj tri (3) dni pred datumom začetka njihovega opravljanja.
 • Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga lahko opravlja še v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost oz. prekinitev mora šoli pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu vloge. Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži izpita oz. dela izpita ali ga prekine, ni ocenjen, in se šteje, da je izrabil izpitni rok.
 • Dijak lahko zamudi k pisnemu izpitu do dvajset (20) minut, vendar se mu zaradi tega ne podaljša čas pisanja.
 • Obliko in način opravljanja izpitov določi strokovni aktiv ali izpraševalec oz. ocenjevalec v skladu z izobraževalnim programom.

Šolski koledar

Maj

2024
P T S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Novice in obvestila

20.04.2024
10.04.2024

Strani

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (UL RS št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010) velja:

 • Dijak lahko opravlja sprejemne, diferencialne, predmetne in popravne izpite.
 • Pri SPREJEMNEM izpitu se preizkusijo nadarjenost oziroma sposobnosti dijaka, lahko pa tudi znanje jezikov, če so v skladu z izobraževalnim programom pogoj za vpis.
 • PREDMETNI izpit pri predmetu opravlja dijak, ki hitreje napreduje, izboljšuje končno oceno predmeta, se želi vpisati v drug izobraževalni program.
 • V predzadnjem letniku od konca pouka do zaključka tekočega šolskega leta oziroma do vključitve v zadnji letnik izobraževanja ter v zaključnem letniku od konca pouka do začetka opravljanja zaključka izobraževanja lahko dijak izboljšuje oceno enega ali več predmetov (samo enkrat).
 • DOPOLNILNI izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu ni bil ocenjen. Dopolnilni izpit lahko opravlja dijak do začetka opravljanja zaključka izobraževanja.
 • POPRAVNI izpit opravlja dijak iz predmetov, kjer ima ob zaključku pouka nezadostno oceno.
 • V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov.
 • Na isti dan lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita iz enega predmeta. Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom. Dijak opravi izpit, ko opravi vse dele izpita.