Dijaki zaključijo šolanje z maturo. Matura je zunanji izpit na državni ravni. Vsebina izpita oziroma znanje, ki se preverja na maturi, raven zahtevnosti (VR – višja raven, OR – osnovna raven) in pogoji izvedbe ter način preverjanja in ocenjevanja znanja so določeni v izpitnih katalogih.

Pravila za opravljanje izpitov skupnega dela mature

Kandidat opravlja tri (3) obvezne predmete skupnega dela mature, in sicer:

 • SLOVENŠČINO
 • MATEMATIKO (na osnovni ali višji ravni zahtevnosti)
 • TUJI JEZIK (na osnovni ali višji ravni zahtevnosti)

Pravila za opravljanje izpitov izbirnega dela mature

Kandidat opravlja dva (2) izbirna predmeta, ki jih izbere glede na študijski interes. Pri tem veljajo določene omejitve:

 • med predmeti filozofija, psihologija in sociologija izbere enega;
 • med predmetoma zgodovina in umetnostna zgodovina izbere enega;
 • med jeziki izbirnega dela mature izbere enega (na osnovni ali višji ravni zahtevnosti);
 • lahko izbere še tretji predmet izbirnega dela (šesti predmet).

Izbirni maturiteni izpiti

Gimnazija Strokovna gimnazija – Umetniška gimnazija
angleščina (OR,VR) LIKOVNA SMER
filozofija prvi izbirni predmet
sociologija umetnostna zgodovina
biologija likovna teorija
matematika drugi izbirni predmet
italijanščina (OR, VR) zgodovina, angleščina, italijanščina
zgodovina GLASBENA SMER
fizika prvi izbirni predmet
kemija modul B – glasba – petje in inštrument
geografija drugi izbirni predmet
psihologija splošnoizobr. predmet po izboru

 

Splošna pravila

Kandidat:

 • na višji ravni zahtevnosti lahko opravlja največ dva maturitetna predmeta;
 • pri FIL, SOC, PSI in UZG izdela seminarsko nalogo;
 • pri KEM, BIO, FIZ in GEO opravi vaje;
 • pri ZGO opravi interni del;
 • pri GLA opravi izpitni nastop.

Šolski koledar

Junij

2022
P T S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Novice in obvestila

Pages