Matura

Dijaki zaključijo šolanje z maturo. Matura je zunanji izpit na državni ravni. Vsebina izpita oziroma znanje, ki se preverja na maturi, raven zahtevnosti (VR – višja raven, OR – osnovna raven) in pogoji izvedbe ter način preverjanja in ocenjevanja znanja so določeni v izpitnih katalogih.

 

Pravila za opravljanje izpitov skupnega dela mature

Kandidat opravlja tri (3) obvezne predmete skupnega dela mature, in sicer:

 • SLOVENŠČINO
 • MATEMATIKO (na osnovni ali višji ravni zahtevnosti)
 • TUJI JEZIK (na osnovni ali višji ravni zahtevnosti)


Pravila za opravljanje izpitov izbirnega dela mature

Kandidat opravlja dva (2) izbirna predmeta, ki jih izbere glede na študijski interes. Pri tem veljajo določene omejitve:

 • med predmeti filozofija, psihologija in sociologija izbere enega;
 • med predmetoma zgodovina in umetnostna zgodovina izbere enega;
 • med jeziki izbirnega dela mature izbere enega (na osnovni ali višji ravni zahtevnosti);
 • lahko izbere še tretji predmet izbirnega dela (šesti predmet).

 

IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI

Gimnazija
Strokovna gimnazija –
Umetniška gimnazija
angleščina (OR,VR)
LIKOVNA SMER
filozofija
prvi izbirni predmet
sociologija
umetnostna zgodovina
biologija
likovna teorija
matematika
drugi izbirni predmet
italijanščina (OR, VR)
zgodovina, angleščina, italijanščina
zgodovina
GLASBENA SMER
fizika
prvi izbirni predmet
kemija
modul B – glasba – petje in inštrument
geografija
drugi izbirni predmet
psihologija
splošnoizobr. predmet po izboru

 
Splošna pravila

Kandidat:

 • na višji ravni zahtevnosti lahko opravlja največ dva maturitetna predmeta;
 • pri FIL, SOC, PSI in UZG izdela seminarsko nalogo;
 • pri KEM, BIO, FIZ in GEO opravi vaje;
 • pri ZGO opravi interni del;
 • pri GLA opravi izpitni nastop.

Deli s prijatelji

Šolski koledar

December

2021
P T S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Novice in obvestila

21.11.2021

Pages

Novice in obvestila

21.11.2021

Pages