Obvezne izbirne vsebine (OIV)

Obvezne izbirne vsebine (OIV) opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah. OIV so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom, in niso niti predmeti niti nadomestilo za pouk niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.

Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:

 • v 1. letniku 90 ur,
 • v 2. letniku 90 ur,
 • v 3. letniku 90 ur,
 • v 4. letniku 30 ur.

Obvezne izbirne vsebine se delijo na:      

 1. vsebine, obvezne za vse / obvezne za tip gimnazije,
 2. vsebine po dijakovi prosti izbiri.

 

1. VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE:

 • državljanska kultura v vseh letnikih (razredniki v času razrednih ur in zunanji izvajalci; teme: pravice in dolžnosti mladostnikov, ustava RS, demokratični odnosi v družbi in razredu, spoštljivi medsebojni odnosi, medgeneracijsko sodelovanje v družbi, preventiva, uspešna razredna skupnost, solidarnost do drugega …)
 • knjižnično-informacijska znanja
 • delavnice Učenje učenja
 • kulturno-umetniške vsebine za vse letnike: sprejem vrhunskih športnikov, prednovoletna prireditev, ceremonial ob slovesu četrtošolcev, slovesnost ob koncu šolskega leta …
 • Kulturni maraton
 • športni dnevi
 • Spoznavno srečanje vseh dijakov 1. letnika
 • zdravstvena vzgoja: sistematski in zobozdravniški pregledi v 1. in 3. letniku, preventivne delavnice za 1., 2. in 3. letnik
 • zdravstvena vzgoja in prva pomoč za dijake 4. letnika
 • dan preventive in krvodajalstva
 • vzgoja za družino, mir in nenasilje v vseh letnikih (razredniki, zunanji izvajalci; teme: trgovina z belim blagom, nasilje v družini, spolno nasilje, pasti elektronskih medijev …)
 • obisk koncertov, seminarjev …  doma in v tujini za dijake umetniške gimnazije glasbene smeri
 • samostojni glasbeni nastopi za dijake UG glasbene smeri
 • samostojne razstave dijakov umetniške gimnazije likovne smeri
 • glasbene aktivnosti za dijake splošne smeri in za  2. letnik športne gimnazije
 • umetniške aktivnosti za dijake splošne smeri in  3. letnik športne gimnazije
 • šola v naravi za dijake športne smeri gimnazije: zimska, letna za 1. in 2. letnik športne gimnazije, tečaj potapljanja za 3. letnik
 • ekologija za dijake 1. in 2. letnika umetniške gimnazije glasbene smeri
 • predavanja, delavnice, sodelovanje pri projektih ... na aktualno temo, čigar vsebina sovpada z vsebinami obveznega dela izbirnih vsebin  (npr. delavnica o obvladovanju stresa in tesnobe, učiti se učenja …)

Te vsebine so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za vse tipe gimnazij.

Izvede in/ali organizira jih šola. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Vsebine so obvezne v navedenem obsegu, šola pa lahko po svoji presoji ponudi tudi obširnejše vsebine. Dijak mora do zaključka izobraževanja opraviti vse obvezne vsebine.

 

2. VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI

Dijaki lahko prosto izbirajo iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo, ter med vsebinami, ki jih ponuja Gimnazija Koper v Letnem delovnem načrtu.

Dijaki lahko izberejo med dejavnostmi, ki prinašajo različno število opravljenih ur OIV.

GLEJ PRIPONKO.

Te vsebine se bodo izvajale, če se bo prijavilo (po normativih za oblikovanje skupin) dovolj dijakov.

Če dijaki ne izberejo vsebin iz obvezne ponudbe šole, morajo za zagotovitev predpisanega števila ur izbrati druge vsebine.

Upoštevajo se:

 • obiskovanje glasbene šole za dijake splošnih oddelkov in športnega oddelka, od 30 do 50 ur,
 • pevski zbor, do 30 ur,
 • dramska skupina, do 30 ur,
 • plesni in športni treningi, od 30 do 50 ur,
 • tečaji iz različnih umetniških dejavnosti, št. ur po dogovoru z vodjo tečaja,
 • druge dejavnosti, ki so povezane s človekovim družbenim in duhovnim delovanjem, št. ur po dogovoru z vodjo.

Podatke o opravljenih dejavnostih, obveznih za vse dijake, razrednik dobi pri organizatorki OIV Ani Piciga. Dijak opravi obvezni OIV tako, da aktivno sodeluje pri izvedbi izbrane dejavnosti. Najkasneje ob koncu pouka dijaki prinesejo razredniku potrdilo (GLEJ PRIPONKO) o opravljeni dejavnosti, na osnovi katerega se jim prizna število opravljenih ur. Od 11. do 15. 6. 2018  poteka »Teden OIV«, ki je namenjen nadomeščanju obveznega dela OIV in opravljanju izbirnega. Obvestila o izvajanju posameznih dejavnosti bodo objavljena na šolski oglasni deski (LCD-monitor) in na spletni strani šole.

Vse dodatne informacije dobijo dijaki pri organizatorki po predhodni najavi ali v času glavnega odmora (od 10.30 do 10.50) v zbornici šole oziroma po elektronskem naslovu ana.piciga@gimnazija-koper.si.

 

URE OIV PO LETNIKIH IN SMEREH

 

1. LETNIK

SPLOŠNA GIMNAZIJA: vsebine, obvezne za vse 60 ur,  izbirni del 30 ur

ŠPORTNA GIMNAZIJA: vsebine, obvezne za vse 104 ur, izbirni del 0 ur

UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNE SMERI: vsebine, obvezne za vse 76 ur, izbirni del 14 ur

UMETNIŠKA GIMNAZIJA GLASBENE SMERI: vsebine, obvezne za vse 70 ur, izbirni del 20 ur

 

2. LETNIK

SPLOŠNA GIMNAZIJA: vsebine, obvezne za vse 42 ur,  izbirni del 48 ur

ŠPORTNA GIMNAZIJA: vsebine, obvezne za vse 104 ur, izbirni del 0 ur

UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNE SMERI: vsebine, obvezne za vse 52 ur, izbirni del 38 ur

UMETNIŠKA GIMNAZIJA GLASBENE SMERI: vsebine, obvezne za vse 46 ur, izbirni del 44 ur

 

3. LETNIK

SPLOŠNA GIMNAZIJA: vsebine, obvezne za vse 42 ur, izbirni del 48 ur

ŠPORTNA GIMNAZIJA: vsebine, obvezne za vse 80 ur, izbirni del 10 ur

UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNE SMERI: vsebine, obvezne za vse 68 ur, izbirni del 22 ur

UMETNIŠKA GIMNAZIJA GLASBENE SMERI: vsebine, obvezne za vse 52 ur, izbirni del 38 ur

 

4. LETNIK

SPLOŠNA GIMNAZIJA: vsebine, obvezne za vse 30 ur,  izbirni del 0 ur

ŠPORTNA GIMNAZIJA: vsebine, obvezne za vse 30 ur, izbirni del 0 ur

UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNE SMERI: vsebine, obvezne za vse 30 ur, izbirni del 0 ur

UMETNIŠKA GIMNAZIJA GLASBENE SMERI: vsebine, obvezne za vse 30 ur, izbirni del 0 ur

Deli s prijatelji

Šolski koledar

Avgust

2020
P T S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Novice in obvestila

Pages

Novice in obvestila

Pages