Izpitni roki

 

 
izpitni roki za dijake
izpitni roki za odrasle
prijava do
 
 
13. 11.–17. 11. 2017
9. 11. 2017
zimski rok*
12. 2.–16. 2. 2018
12. 2.–16. 2. 2018 7. 2. 2018
predmetni izpiti
28. 5. 2018
  22. 5. 2018
spomladanski rok*
29. 6.–5. 7. 2018
29. 6.–5. 7. 2018 22. 6. 2018
jesenski rok*
16. 8.21. 8. 2018
16. 8.21. 8. 2018 6. 7. 2018
* Točne dneve določi šola.

 

POGOJI IN POSTOPEK OPRAVLJANJA IZPITOV

  • Vsi izpiti za dijake se opravljajo pred izpitno komisijo, ki jo imenuje ravnatelj.
  • Dijaki in odrasli se k izpitu prijavijo najkasneje tri (3) dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje dva (2) dni pred rokom za opravljanje izpita.
  • Razpored izpitov mora biti javno objavljen najmanj tri (3) dni pred datumom začetka njihovega opravljanja.
  • Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga lahko opravlja še v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost oz. prekinitev mora šoli pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu vloge. Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži izpita oz. dela izpita ali ga prekine, ni ocenjen, in se šteje, da je izrabil izpitni rok.
  • Dijak lahko zamudi k pisnemu izpitu do dvajset (20) minut, vendar se mu zaradi tega ne podaljša čas pisanja.
  • Obliko in način opravljanja izpitov določi strokovni aktiv ali izpraševalec oz. ocenjevalec v skladu z izobraževalnim programom.

Deli s prijatelji

Šolski koledar

September

2022
P T S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Novice in obvestila

05.04.2022

Pages

Novice in obvestila

05.04.2022

Pages