Cena malice in subvencija za malico

Cena malice po sklepu ministrice za izobraževanje, znanost in šport v šolskem letu 2021/22 za dijaka znaša 2,73 evra dnevno, za prejemnika polne subvencije je malica brezplačna.

Cenzus za subvencije ostaja enak. Upoštevali bodo podatek iz veljavne odločbe o otroškem dodatku oz. državni štipendiji. Zakon o šolski prehrani v 25. členu določa, da so do polne subvencije za malico oz. do v celoti brezplačne malice upravičeni:

  • dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • nad 42 % do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene malice oz.
  • nad 53 % do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 % cene malice.

Uveljavljanje pravic

Podatke o upravičenosti do subvencionirane prehrane prejmemo na šolo s strani pristojnih Centrov za socialno delo, zato nam dokazil ni potrebno posredovati z vaše strani.

Opozorilo: starši lahko dijaka (oz. se polnoletni dijak sam) prijavite samo na (subvencionirano) malico (ne pa na zajtrk, kosilo ali popoldansko malico). Obrazec je dostopen na spletni strani (O Gimnaziji Koper/Obrazci) ali pred tajništvom šole.

Šolski koledar

Avgust

2022
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Novice in obvestila

01.06.2022
31.05.2022
26.05.2022

Pages