PREDMETNIK UMETNIŠKE GIMNAZIJE LIKOVNE SMERI (SI)

PREDMETI

1. letnik
št. ur na leto/teden

2. letnik
št. ur na leto/teden

3. letnik
št. ur na leto/teden

4. letnik
št. ur na leto/teden

Maturitetni
standard

Slovenščina

140/4

140/4

140/4

140/4

560

Italijanščina

105/3

105/3

105/3

70/2

420

Matematika

140/4

140/4

140/4

140/4

560

Angleščina

105/3

105/3

105/3

105/3

420

Zgodovina

70/2

70/2

70/2

/

280

Športna vzgoja

105/3

105/3

105/3

105/3

 

Geografija

105/3

 

 

 

315

Biologija/Fizika **

70/2

70/2 + 35/1 *

 

 

315

Kemija

70/2

70/2

 

 

315

Psihologija

 

 

70/2

 

280

Filozofija

 

 

 

70/2

280

Glasba

70/2

 

 

 

 

Informatika

70/2

 

 

 

 

Umetnostna zgodovina

 

70/2

105/3

70/2

280

Predstavitvene tehnike

70/2

70/2

 

 

 

Likovna teorija

70/2

70/2

70/2

 

280

Bivalna kultura

 

 

140/4

140/4

 

Plastično oblikovanje

 

 

70/2

 

 

Risanje in slikanje

105/3

105/3

105/3

105/3

 

Osnove varovanja dediščine

 

70/2

 

 

 

Aktivno državljanstvo

 

 

35/1

 

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

90

30

 

Izbirni predmeti

35/1

35/1*

 

245/7

 

Pojasnila k predmetniku:
** Glede na organizacijo dela na šoli se izvaja pouk ali biologije ali fizike.

*   35 ur vsebin izvedenih v okviru ekologije.