PROGRAM KOMBINIRANEGA ODDELKA UMETNIŠKE GIMNAZIJE – LIKOVNA SMER

Tedensko število ur + ure za izbirne predmete

  1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Štev. ur v programu Maturitetni standard
slovenščina 4 4 4 4 560 560
italijanščina 2 3 3 2 (+2) 350/420 420
matematika 4 4+1 4 4 595 560
angleščina 3 3 3 3 (+2) 420/490 420
zgodovina 2 2 2 (+3) 210/325 280
športna vzgoja 3 3 3 3 420  
geografija 3       105  
biologija 2 3     175  
kemija 2 2     140  
psihologija     2   70  
filozofija       2 70  
glasba 2       70  
informatika 2       70  
umetnostna zgodovina   2 3 2 (+1) 245/280 280
predstavitvene tehnike 2 2     140  
likovna teorija 2 2 2 (+2) 210/280 280
bivalna kultura     4 4 280  
plastično oblikovanje     2   70  
risanje in slikanje 3 3 3 3 420  
osnove varovanja dediščine   2     70  
ure za izbirne predmete           7    
SKUPAJ  ur/teden   obvezne izbirne vsebine (OIV) 36   90* 36   90* 35   90* 34   30    

 

* letno število ur

(+) tedensko število ur za izbirne predmete v 4. letniku