Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija.

Na Gimnaziji Koper ponujamo izobraževanje v programu Gimnazija (splošni in športni oddelki) in v programu Umetniška gimnazija (likovna in glasbena smer).

Za tiste, ki ste glasbeno nadarjeni, pa vas ne mika gimnazijski program, ponujamo tudi vzporedno glasbeno izobraževanje, kar pomeni, da pri nas opravljate samo strokovne glasbene predmete.

Na naši gimnaziji nimamo posebnih meril v primeru omejitve vpisa, ampak veljajo splošna merila, in sicer:

  1. Za program Gimnazija: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ (brez gospodinjstva in italijanščine). Z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk.
  2. Za program Gimnazijašportni oddelek: zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ (brez gospodinjstva in italijanščine). Z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk, dodatne točke pa s športnimi dosežki, in sicer status športnika A prišteje 10 točk in status športnika B prišteje 5 točk.

Za program Umetniška gimnazija je predpogoj uspešno opravljen preizkus nadarjenosti. V primeru omejitve vpisa veljajo enaki pogoji kot za program Gimnazija.

Če se v prvem (1.) oziroma drugem (2.) krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih po kriteriju zaključnih ocen (in dodatnih točk iz športnih dosežkov za program Gimnazija – športni oddelek), se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike, ki se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja staršev za mladoletnega kandidata.

Prijavno-vpisni postopek (velja za vse programe)

Pomembni datumi, ki si jih velja zapomniti za vpis v 1. letnik srednje šole:

20. 1. 2020 Izid razpisa za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2019/2020
14. in 15. 2. 2020 Informativna dneva
do 2. 4. 2020 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
8. 4. 2020 Objava številčnega stanja prijav (medmrežje)
do 23. 4. 2020 MOREBITNI PRENOSI PRIJAV
do 27. 5. 2020 Obvestilo prijavljenim kandidatom o omejitvah vpisa
od 16. do 19. 6. 2020 VPIS na šole/programe brez omejitve vpisa
do 31. 8. 2020 VPIS na še prosta mesta   

 

Pripravljajni tečaj

Pripravljalni tečaj za preizkus likovne nadarjenosti bo potekal v B-stavbi šole (B1, B2) od 2. do 6. 3. 2020, vsak dan med 16.30 in 20. uro.

Cena tečaja je 60 evrov.

Nujna je prijava na tečaj za PLN do 24. 2. 2020 na obrazcu (pripetek), ki ga lahko pošljete na naslov Gimnazija Koper, Cankarjeva 2, 6000 Koper, ali izpolnjenega in podpisanega na e-naslov andrejarolih.sd@gmail.com.

Prijave za vpis

Kandidati se prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki ga lahko kupijo v knjigarnah (obrazec DZS 1,20). Obrazec Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole je na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport.

Šolski koledar

September

2020
P T S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Novice in obvestila

04.09.2020
04.09.2020
31.08.2020

Pages