Za vpis v športni oddelek veljajo pogoji za vpis v izobraževalnegi program Gimnazija in posebni pogoji.

Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik športnega oddelka programa Gimnazija, morajo predložiti naslednja dokazila:

 • zdravniško potrdilo,
 • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek,
 • izjava trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico.  

Legenda

 • Zdravniško potrdilo pomeni potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu ni in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih. Če kandidat ne more pridobiti prvih dveh potrdil, ga šola, ki bo ugotavljala izpolnjevanje športnih kriterijev, napoti na pregled k zdravniku, specialistu medicine dela in športa in pregled plača.
 • Potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek pomeni izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze. Športna zveza navede podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih in mu dodeli status.
 • Izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem pomeni izpolnjen posebni obrazec, ki ga izpolni trener kandidata in v katerem se opredeli načine sodelovanja s šolo in športnim koordinatorjem.

Merila za določitev statusa

Status A

 • Vsi kategorizirani športniki Olimpijskega komiteja Slovenije oz. Združenja športnih zvez oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosežejo rezultat, ki je skladno s kriteriji OKS pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika.
 • Individualni športi – športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza.
 • Ekipni športi – športniki, ki so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športih oz. jih nacionalna panožna športna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade igralce.

Status B

 • Individualni športi:
  • športniki, ki v neolimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza;
  • športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna športna panožna  zveza.
 • Ekipni športi:
 • športniki, člani ekipe, ki so v olimpijskih športih panogah na uradnih državnih prvenstvih dosegli 1. do 5. mesto;
 • športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športnih panogah, oziroma so člani ekipe, ki je na uradnem državnem prvenstvu osvojila 1. do 5. mesto;

 Status C

 • Individualni športi, ekipni športi – športniki, ki so v rednem procesu treniranja in tekmujejo na uradnih tekmovanjih v sistemu nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka v svoji starostni kategoriji. Prednost imajo kandidati, ki tekmujejo v športih, uvrščenih v prve štiri razrede po kriterijih Ministrstva za šolstvo in šport – Direktorata za šport.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov.
V primeru omejitve vpisa v športni oddelek programa Gimnazija se upoštevajo še športni dosežki. Kandidate se na podlagi športne uspešnosti razvrsti v statuse A, B in C. Za določitev statusov so izdelana merila, po katerih nacionalne panožne športne zveze določijo status posameznega kandidata športnika.

Datumi, ki si jih velja zapomniti za vpis v športni oddelek:

do 2. 3. 2023 POSREDOVANJE DOKAZIL o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja
med 10. in 20. 3. 2023 Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vpis
do 27. 3. 2023 Posredovanje potrdil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja

Opomba

Obrazci so dostopni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

Potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek

 Izjava trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico

Šolski koledar

Marec

2023
P T S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Novice in obvestila

17.03.2023

Pages