GEGL – Global Education goes local – Globalno lokalno učenje        

Gimnazija Koper v okviru svojih mednarodnih dejavnosti v šolskih letih 2018/2019 in 2019/2020 sodeluje tudi z Inštitutom za afriške študije v projektu GEGL (Global education goes local) – Globalno lokalno učenje. V šolskem letu 2018/19 smo na šoli izvedli že nekaj delavnic, katerih cilj je bil s pomočjo neformalnega globalnega učenja motivirati dijake k aktivni participaciji in osveščanju o Ciljih trajnostnega razvoja s poudarkom na ciljih: SDG 5 Enakost spolov, SDG 11 Trajnostna mesta in skupnosti ter SDG12 Odgovorna poraba in proizvodnja. S projektom želimo spodbujati kritično razmišljanje mladih ter vzpodbujati njihovo aktivno državljanstvo. Velik izziv je v današnji digitalni družbi motivirati mlade k aktivni participaciji in osveščanju z uporabo tradicionalnih metod (preko delavnic, letakov, brošur,..) zato smo se v projektu odločili za mladim bolj atraktiven pristop in sicer za ozaveščanje ter spodbujanje aktivno globalnega državljanstva preko pop-kulture. Globalne teme se nam velikokrat zdijo abstraktne, ker jih ne povezujemo z lastnimi dejanji oz. se ne zavedamo razsežnosti lastnih dejanj v lokalnem okolju. Zato se v projektu osredotočamo najprej na lokalne tematike, ki jih nato povežemo z globalnimi razsežnostmi in s tem spodbudimo razmišljanje o globalni soodvisnosti ter izvedbi konkretnih akcij za širjenje osveščenosti. Tako je splošni cilj projekta Globalno lokalno učenje spodbujati zavzetost evropskih državljanov, da prevzamejo aktivno vlogo pri soočanju z izzivi v današnjem soodvisnem svetu, predvsem na podlagi zavedanja in kritičnega razumevanja dvosmernih odnosov glede vprašanj globalnega razvoja.

 

ZADNJI PROJEKTI

2018 –  Gegl (Global Education Goes Local)

V teku je tudi projekt Gegl (Global Education Goes Local), kjer želimo spodbujati kritično razmišljanje mladih ter vzpodbujati njihovo aktivno globalno državljanstvo. Svoje sovrstnike nagovarjajo s pomočjo pop kulture in sodobnih medijev ter razmišljajo o enakosti spolov, trajnostnih mestih, potrošništvu in digitalnem aktivizmu.

https://www.instagram.com/geglslovenia/

 

V angleščini …

LATEST PROJECTS

2018 –  Gegl (Global Education Goes Local)

The Gegl (Global Education Goes Local) project is aims to promote the critical thinking of young people and  their active global citizenship. They address their peers with the help of pop culture and contemporary media, and think about gender equality, sustainable cities, consumerism and digital activism.

https://www.instagram.com/geglslovenia/

Šolski koledar

Januar

2021
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Novice in obvestila

08.01.2021
28.12.2020
28.12.2020
06.11.2020
27.10.2020

Pages