PREDMETNIK UMETNIŠKE GIMNAZIJE  GLASBENE SMERI  – MODUL B – PETJE, INŠTRUMENT (SI)

PREDMETI

1. letnik
št. ur na leto/teden

2. letnik
št. ur na leto/teden

3. letnik
št. ur na leto/teden

4. letnik
št. ur na leto/teden

Maturitetni
standard

Slovenščina

140/4

140/4

140/4

140/4

560

Italijanščina

105/3

105/3

105/3

70/2

420

Matematika

140/4

140/4

140/4

140/4

560

Angleščina

105/3

105/3

105/3

105/3

420

Zgodovina

70/2

70/2

70/2

 

280

Športna vzgoja

105/3

105/3

105/3

105/3

 

Likovna umetnost

 

35/1

 

 

 

Geografija

105/3

 

 

 

315

Biologija/Fizika **

70/2

70/2

 

 

315

Kemija

70/2

70/2

 

 

280

Psihologija

 

 

70/2

 

280

Filozofija

 

 

 

70/2

280

Informatika

 

70/2

 

 

 

Solfeggio

105/3

70/2

70/2

70/2

 

Zgodovina glasbe

 

 

70/2

140/4

 

Glasbeni stavek

 

70/2

70/2

70/2

 

Klavir1

35/1

35/1

35/1

35/1

 

Petje-instrument

105/3

105/3

105/3

105/3

 

Zbor-orkester

 

70/2

70/2

70/2

 

Komorna igra

 

 

70/2

70/2

 

Dopolnilni inštrument

 

 

35/1

 

 

Aktivno državljanstvo

 

 

35/1

 

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

90

30

 

Izbirni predmeti

35/1

35/1*

 

70/2

 

Pojasnila k predmetniku:
** Glede na organizacijo dela na šoli se izvaja pouk ali biologije ali fizike.

*   35 ur obveznih izbirnih vsebin izvedenih v okviru ekologije.

 

PREDMETNIK GLASBENE SMERI – MODUL B – PETJE, INŠTRUMENT – VZPOREDNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE (VGI)

PREDMETI

1. letnik
št. ur na leto/teden

2. letnik
št. ur na leto/teden

3. letnik
št. ur na leto/teden

4. letnik
št. ur na leto/teden

SKUPNO
št. ur
v programu

Solfeggio

105/3

70/2

70/2

70/2

315

Zgodovina glasbe

 

 

70/2

140/4

210

Glasbeni stavek

 

70/2

70/2

70/2

210

Klavir

1/35

1/35

1/35

1/35

140

Petje – instrument

105/3

105/3

105/3

105/3

420

Zbor – orkester

 

70/2

70/2

70/2

210

Komorna igra

 

 

70/2

70/2

140

Dopolnilni inštrument

 

 

35/1

 

35