Športni oddelek

Na Gimnaziji Koper že enajsto leto ponujamo program športnih oddelkov, ki dijakom športnikom omogočajo lažje usklajevanje šolskih in športnih obveznosti. Namenjeni so mladim perspektivnim športnikom, ki za svoje starostno obdobje dosegajo dobre rezultate v športnih panogah in so učno uspešni.

V 1. in 2. letniku imajo dijaki različne športne panoge z namenom, da si pridobijo široko motorično izobrazbo. Športno vzgojo imajo trikrat tedensko po 2 šolski uri v dopoldanskem času pred malico. V septembru in oktobru imajo atletiko na stadionu.

Od novembra do aprila smo v telovadnici in izvajamo športno vadbo iz odbojke, košarke, rokometa in gimnastike ter informativni športi: namizni tenis, badminton.

V 3. in 4. letniku so ure namenjene kondicijski pripravi in specialnemu treningu specialnih športnih panog. Dijaki gredo lahko na treninge k svojim trenerjem ali pa izvajajo specialni trening med urami športne vzgoje, če imajo predpisan program, ki ga je pripravil njihov trener.

* Od dijakov pričakujemo: visoko motivacijo za šport in učenje
* spoštovanje dogovorov in pravil
* prevzemanje odgovornosti za svoje delo v šoli in športu

POSEBNOSTI PROGRAMA ŠPORTNIH ODDELKOV

V športni oddelek sprejemamo dijake, ki jih nacionalna panožna zveza kategorizira na podlagi rezultatov v športu s statusom A, B, in C. V vsakem letniku imamo en športni oddelek - heterogen. V oddelku je največ 22 dijakov.

V 1., 2., 3. letniku je 6 ur športne vzgoje na teden v 4. pa 4. Pogoji za izvedbo športne vzgoje so boljši in dijaki imajo možnost v 3. in 4. letniku, da že med poukom opravijo treninge pri rednih urah športne vzgoje ali gredo na trening k svojim trenerjem. V programu športnega oddelka izvajamo v okviru obveznih izbirnih vsebin tudi šole v naravi: zimske in letne. Za oddelek skrbi razrednik, športni in pedagoški koordinator ter svetovalna delavka.

Predmetnik:

 

 

Predmeti

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

število ur v programu

maturitetni standard

Slovenščina 4+1 4 4 4+1 630 560
Italijanščina 2 2 3 3 (+1,5) 350/402,5 350
Matematika 4 4+1 4 4+1 (+2) 630/700 560
Angleščina 3 3 3 3 (+1,5) 420/472,5 420
Zgodovina 2 2 2 2 (+2) 280/350 280
Športna vzgoja 6 6 6 4 770  
Likovna umetnost     1,5*   52+18*  
Glasba   1,5**     52+18**  
Geografija 2 2 2 (+4) 210/350 280
Biologija 2 2+0,5 2 (+4) 227,5/367,5 315
Kemija 2 2 2 (+4) 210/350 315
Fizika 2 2 2+0,5 (+4) 227,5/367,5 315
Psihologija   2   (+6) 70/280 280
Sociologija     2 (+6) 70/280 280
Filozofija       2 (+6) 70/280 280
Informatika 2       70  
Ure za izbirne predmete       7-12    
Skupaj ur/teden 32 34 34 31-36    
Obvezne izbirne vsebine 90* 90* 90* 30    

 

 

 

Deli s prijatelji

Šolski koledar

September

2022
P T S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Novice in obvestila

10.09.2022

Pages

Novice in obvestila

10.09.2022

Pages