1. Člani šolske knjižnice so lahko vsi dijaki in zaposleni na Gimnaziji Koper. Uporabnikom je gradivo dostopno brezplačno, članarine ni.
  2. Rok izposoje je 21 dni. Časniki, časopisi ter referenčno gradivo (enciklopedije, leksikoni, slovarji) niso namenjeni izposoji, temveč uporabi v čitalnici ali pri pouku. Gradivo je možno podaljšati še za eno časovno enoto le v primeru, da ni rezervirano.
  3. Dijakom, ki neredno vračajo izposojeno gradivo, se izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.
  4. Ob koncu šolskega leta dijaki poravnajo vse svoje obveznosti v šolski knjižnici. Dijaki četrtih letnikov vrnejo izposojeno gradivo najkasneje do 30. junija.
  5. Poškodovano ali izgubljeno gradivo uporabnik plača ali nadomesti z novim.
  6. Knjižnica in čitalnica sta namenjeni branju, učenju, iskanju gradiva ter izobraževanju.
  7. V knjižnici ni dovoljeno glasno govorjenje, prinašanje hrane in pijače, uporaba mobilnih telefonov, fotoaparatov in kamer ter neprimerno vedenje nasploh. Vse navedeno velja tudi za čitalnico.
  8. Računalniki so namenjeni iskanju knjižničnih in drugih strokovnih informacij ter drugim šolskim dejavnostim. Posledica uporabe računalnika, ki ni v skladu s knjižničnim redom, je prepoved uporabe le-tega.
  9. Za fotokopiranje v knjižnici se na začetku šolskega leta določi po dva dijaka iz vsakega oddelka. Prav tako se ob začetku šolskega leta dijake seznani s pravili uporabe fotokopirnega stroja.
  10. Vsi uporabniki skrbijo za red in čistočo šolske knjižnice tako, da pred odhodom iz knjižnice in čitalnice za seboj pospravijo.

Ravnatelj Bruno Petrič

Šolski koledar

Avgust

2022
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Novice in obvestila

01.06.2022
31.05.2022
26.05.2022

Pages