Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se dijakom zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku, po nižji ceni.

V učbeniški sklad se lahko vključijo učbeniki, objavljeni v Katalogu potrjenih učbenikov.

Učbeniški sklad se vzpostavlja za vse letnike programa Gimnazija in Umetniška gimnazija.

Izposojevalnina

Starši oziroma dijaki sami odločijo, ali bodo učbenik kupili ali si ga bodo izposodili na šoli. Dijaki plačajo za izposojene učbenike izposojevalnino, ki lahko znaša največ tretjino nabavne cene učbenika.

Znesek izposojevalnine je enak za vse dijake, razen za tiste, ki jih ravnatelj določi s pisnim sklepom, ker so zaradi socialnega položaja lahko delno ali v celoti oproščeni plačila izposojevalnine.  

Če ob koncu leta dijaki vrnejo poškodovan učbenik ali ga sploh ne vrnejo, plačajo zanj odškodnino. Dijak se lahko med letom tudi odloči, da posamezen učbenik odkupi.

Izbor učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

Šola izbere za posamezen letnik učbenike in druga učna gradiva, ki jih bodo dijaki uporabljali pri pouku. Pri izbiri učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv je učitelj oziroma strokovni aktiv avtonomen. Učitelji lahko uporabljajo tudi interna skripta oz. nepotrjena gradiva, še posebej pri programskih enotah, za katere učbenikov ni. Teh enot je precej, v zadnjem času še več, saj so z zadnjo prenovo vsi učbeniki za stare programe postali v novih programih samo delno ustrezni ali celo neustrezni.
 
Šola razdeli učbenike uporabnikom sklada najkasneje prvi teden pouka v novem šolskem letu. Dijaki morajo vrniti nepoškodovane učbenike najkasneje do 30. junija tekočega šolskega leta.
 
Nakup delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv
 
Šola lahko posreduje naročniške sezname trgovskih družb, knjigarn in papirnic dijakom ter njihovim staršem, vendar na način, s katerim ne daje prednosti nobenemu izmed ponudnikov: starši naročajo neposredno od trgovcev in poravnajo stroške nakupa brez posredovanja šole.

Rokovnik:

  • do 15. junija šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu, sezname obesi na običajno mesto na šoli za sporočanje oziroma objavi na svoji spletni strani;
  • do 20. junija šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto (vračanje naročilnic);
  • do 15. julija šola pripravi položnice za plačilo izposojevalnine in jih pošlje staršem;
  • prvi teden pouka šola razdeli oziroma izposodi učbenike.

Deli s prijatelji

Šolski koledar

September

2022
P T S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Novice in obvestila

10.09.2022

Pages

Novice in obvestila

10.09.2022

Pages