1. ZADNJI PROJEKTI

2015 – 2017   

ENSERRER: Teaching War, Educating for Peace/Enseigner la guerre, éduquer à la paix

V projektu s partnerji iz Avstrije,  Francije, Italije, Nemčije in Slovenije, sodelovale so šole s celotne vertikale  šolskega sistema (od osnovnega šolstva do univerze), smo raziskovali 1. svetovno  vojno z manj znanih vidikov (ženske v vojni, zaledje, propaganda, nekdanji sovražniki in zavezniki) in spoznavali spomenike in spomine nanjo na terenu.

Povezava na spletno stran projekta:   http://erasmusplus14-18.jimdo.com/

 

2017 – 2019  

E. A. S. Y.  –  Odkrij elemente okoli sebe: Equal Access to Scientific Yield (E.A.S.Y.): Discover the Elements Around You!

S partnerji s Finske, Nemčije in Španije smo raziskali vpliv različnih kemijskih elementov in potrošniškega načina življenja na okolje ter razmišljali o trajnostnih rešitvah.

Povezava na spletno stran projekta:    http://www.erasmuseasy.eu/

 

2. PRETEKLI PROJEKTI

Gimnazija Koper že od leta 2010 neprekinjeno sodeluje v mednarodnih projektih, občasno s sofinanciranjem programov  Evropske unije (Erasmus+ in podobno), občasno brez sofinanciranja. Projekti so nastajali v sodelovanju z gimnazijami iz Avstrije, Belgije, Finske, Francije, Grčije, Italije, Nemčije, Nizozemske, Španije in Turčije.

  • 2010 – 2012 Pomembno je, kaj boš naredil: It’s what you do next that counts  

  • 2012 – 2014 Muzej spominov:  Museum of memories

  • 2014 – 2016  Zdrav duh v zdravem telesu: A healthy spirit in a healthy body  ̶  Mens sana in corpore sano

  • 2015 – 2017 Poučevati o vojni, vzgajati za mir: Teaching  War - Educating for Peace (2015-2017) 

  • 2017 – 2019 Odkrij elemente okoli sebe: E.A.S.Y. – Equal Access to Scientific Yield – Discover the Elements Around You! 

 

Koordinatorica: Tjaša Poljšak Miklavec (tjasa.poljsak.miklavec … gmail.com).

 

V angleščini …

1. LATEST PROJECTS

2015 – 2017

 ENSERRER: Teaching War, Educating for Peace/Enseigner la guerre, éduquer à la paix

With partners from Austria, France, Italy, Germany AND Slovenia,  participating schools were from the  entire vertical of the school system (from elementary education to university), we explored lesser known aspects  of  WW I (women in war, hinterland,  propaganda, former enemies and allies …).

Link to the project web page:  http://erasmusplus14-18.jimdo.com/

 

2017 – 2019

Equal Access to Scientific Yield (E.A.S.Y.): Discover the Elements Around You!

With partners from Finland, Germany and Spain we investigated the environmental impact of different chemical elements and consumer lifestyles on the environment and thought about sustainable solutions.

Link to the project page:    http://www.erasmuseasy.eu/

 

2. PAST PROJECTS

Gimnazija Koper has been involved in international projects since 2010, sometimes within the framework of European programs (Erasmus +, Comenius …), sometimes without co-financing. The projects were carried out in cooperation with schools from Austria, Belgium, Finland, France, Greece, Italy, Germany, the Netherlands, Spain and Turkey.

  • 2010 – 2012 It’s what you do next that counts  

  • 2012 – 2014 Museum of memories

  • 2014 – 2016  A healthy spirit in a healthy body ̶ Mens sana in corpore sano

  • 2015 – 2017 Teaching  War - Educating for Peace (2015-2017) 

  • 2017 – 2019 E.A.S.Y. – Equal Access to Scientific Yield – Discover the Elements Around You!

Coordinator: Tjaša Poljšak Miklavec (tjasa.poljsak.miklavec … gmail.com).

 

 

 

Šolski koledar

Januar

2021
P T S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Novice in obvestila

08.01.2021
28.12.2020
28.12.2020
06.11.2020
27.10.2020
27.10.2020

Pages