Tedensko število ur + ure za izbirne predmete

  1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Štev. ur v programu Maturitetni standard
 slovenščina 4 4 4+1 4+1 630 560
 italijanščina 2 2 3 3 (+1,5) 350/402,5 350
 matematika 4 4 4+1 4 (+2) 595/665 560
 angleščina 3+1 3 3 3 (+1,5) 455/507,5 420
 zgodovina 2 2 2 2 (+3) 280/367,5 280
 športna vzgoja 3 3 3 3 420  
 likovna umetnost 1,5+0,5*       52+18*  
 glasba   1,5+0,5**     52+28**  
 geografija 2 2 2 (+4) 220/350 280
 biologija 2+1 2 2 (+4) 245/385 325
 kemija 2+0,5 2+0,5 2 (+4) 245/385 325
 fizika 2 2 2+1 (+4) 245/385 325
 psihologija   2   (+6) 70/280 280
 sociologija     2 (+6) 70/280 280
 filozofija       2 (+6) 70/280 280
 informatika 2 2     240  
Ure za izbirne predmete           7,5–11,5    
SKUPAJ ur/teden   obvezne izbirne vsebine (OIV) 32   90 32   90 32   90 29–33   30    

 

  * 18 ur obveznih izbirnih vsebin, izvedenih v okviru likovnega snovanja ** 18 ur obveznih izbirnih vsebin, izvedenih v okviru glasbe (+) tedensko število ur za izbirne predmete v 4. letniku